top of page
Website_logo_schwarz_transparent_h100px.

Studio Tinka Riesenin asiakasrekisterin tietosuojaseloste 
 
Laadittu 25.04.2019. Viimeisin muutos 06.05.2020. 
 
 
1. Rekisterinpitäjä  
Studio Tinka Riesen 
Pyssysepänkaari 4 B 39
02430 Masala 
Y-Tunnus: 2994664-1 
 
2. Rekisteriasioita hoitava henkilö 
Tinka Olbrecht 
info@studiotinkariesen.com 
+358 45 650 9368 
 
3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käyttötarkoitus  
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on: 
- Studio Tinka Riesen ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpitäminen 
- Rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen sopimuksen valmistelu ja täytäntöönpano 
- Asiakaskirjeet ja tiedotteet Rekisteriin kerätyt tiedot säilytetään tilinpäätöksessä määrätyn dokumenttien säilytysajan. 
 
4. Rekisterin tietosisältö  

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot. 
 
5. Tietojen säilytysaika 
Rekisteriin kerätyt tiedot säilytetään tilinpäätöksessä määrätyn dokumenttien säilytysajan. 
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta joko rekisterinpitäjän verkkosivuston kautta täytettävällä lomakkeella lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Rekisteriä päivitetään asiakassuhteiden edetessä. 
 
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETAN:n ulkopuolelle. 
 
8. Evästeiden (cookies) käyttö  

Rekisterinpitäjän verkkosivustolla käytetään evästeitä parantamaan sivuston käytettävyyttä ja toimivuutta. 
 
9. Rekisterin suojaus  
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. 
 
10. Rekisteröidyn oikeudet  

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. 

bottom of page